РП2. Определяне на концентрацията на ВС в атмосферен аерозол (ФПЧ2.5)

   Дейности по РП2:

  1. 2.1. Разработване на методика за анализ на ВС/ВrC във ФПЧ2.5
  2. 2.2. Адаптиране на методология за използване на Аеталометър към изследванията, предвидени в настоящия проект и измерване на кратковременните концентрации на ВС.
  3. 2.3. Анализ на концентрациите на ВС от София и Бургас и организирането им в подходящ формат за използване по дефинираните дейност в РП4 и РП5.
×