РП3. Определяне на концентрацията на ПАВ във ФПЧ2.5

   Дейности по РП3:

  1. 3.1. Усъвършенстване на методика за анализ на 19 ПАВ във ФПЧ2.5.
  2. 3.2. Предварителна подготовка и анализ на филтърните проби от експерименталната кампания в София и Бургас.
  3. 3.3. Определяне на концентрациите на 19 ПАВ във филтърните проби от София и Бургас и оформянето им в подходящ формат за използване в РП4 и ПР5.
  4. 3.4. Контрол на качеството на анализа чрез дублирани проби в акредитирани лаборатории.
×