РП4 – Изследване на взаимовръзките между метеорологичните параметри и нивата на замърсяване с ФПЧ2.5 и въглерод (ВС) и ПАВ във ФПЧ2.5 за градски условия.

   Дейности по РП4:

  1. 4.1. Разглеждане на значимите метеорологични параметри, свързани с нивата на замърсяване с ФПЧ.
  2. 4.2. Изчисляване на Вероятностната функция на приноса в рецепторната станция (Contribution Probability Function, CPF) в зависимост от преобладаващата посока и скорост на вятъра.
  3. 4.3. Използване на траекторен модел за определяне на произхода и преноса на въздушните маси в подбрани случаи на отклонения в концентрациите по елементи.
×