РП5 – Моделни резултати и сравнителен анализ

   Дейности по РП5:

  1. 5.1. Подбор на моделни системи, предоставящи регулярни резултати за различни параметри на атмосферната химия и архивиране на моделни резултати.
  2. 5.2. Анализ на пространствено-временно разпределение на ФПЧ10, ФПЧ2.5 и други налични елементи от химическия им състав за територията на България за подбрани периоди.
  3. 5.3. Сравнителен анализ на моделни резултати с данни от експериментите в двата града, както и с други данни от мрежата на ИАОС.
  4. 5.4. Тестване/Приложение на рецепторни модели (PMF ) за оценка приноса на източниците на ВС и ПАВ във ФПЧ2.5.