Секция “Климатология и метеорологични мрежи”:

bullet

обслужва държавни организации и институции с метеорологични и климатични данни, информация, анализи, консултации, експертни оценки и специализирани сценарии и прогнози

bullet

изготвя експертни оценки, консултации, климатични сценарии и прогнози по заявки на потребители от различни области на управлението, икономиката, земеделието, леката промишленост, частни компании и отделни физически лица

bullet

популяризира метеорологията и в частност климатологията чрез: стажове, демонстрации и семинари за студенти, ученици и граждани; научнопопулярни публикации и интервюта в медиите

bullet

участва в научни работни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси

 

 

 

 

Средна минимална температура на въздуха през зимата (в оС):

Валежи през зимата (в mm):

 

 

       Климатични карти: