.............................

UNDER CONSTRUCTION (очаквайте българска и чуждоезична версия)

 

"... Климатът не признава:

политически и дори географски граници;

Берлински противотанкови заграждения,

                             Великата Китайска стена

или бъдещата телена ограда между Мексико и САЩ..."

 

(по "неизвестен" източник)

 

 

 

Снегонатоварване в България


 

     Търсене на текст в интернет страницата на департамент “Метеорология”" включваща и Секция "Климатология

wwww  http://meteorology.meteo.bg/