Българска Академия на Науките

Национален институт по метеорология и хидрология

Департамент "Климатология и агрометеорология"

 

КЛИМАТОЛОГИЯ   МЕТЕОРОЛОГИЧНА БАЗА ДАННИ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ