BG EN

        Българско Списание за Метеорология и Хидрология
               Том 25, №2

                      СЪДЪРЖАНИЕ

Water balance components evaluation using hydrological and
balance approach for Vit River basin

Maya Rankova and Kamelia Kroumova