За контакти:

н.с, д-р Таня Маринова

Ръководител на секция "Метеорологична база данни и обслужване"

департамент "Метеорология"

Национален институт по метеорология и хидрология – БАН

бул. "Цариградско шосе" 66

София 1784

факс: (02) 988 4494

е-mail: Tania.Marinova@*

 


  * - meteо.bg