Секция “Метеорологична база данни и информационно обслужване“:

bullet

изгражда, управлява, поддържа и развива метеорологична база данни

bullet

поддържа книжни архиви

bullet

обслужва държавни организации и институции с метеорологични  данни, информация, анализи, консултации и експертни оценки

bullet

изготвя експертни оценки и консултации по заявки на потребители от различни области на управлението, икономиката, земеделието, леката промишленост, частни компании и отделни физически лица

bullet

изготвя годишни метеорологични таблици в Статистически годишник за България

bullet

участва в разработване на годишен информационен бюлетин с валежи, надземни и подземни водни ресурси -  Бюлетин за състоянието на водните ресурси в България,  Министерството на околната среда и водите