Информация за НИМХ служители:

bullet

22 януари 2007 г.:  "Колебания и изменение на климата и влиянието им върху екосистеми в югоизточна Европа, централна Европа и югоизточните американски щати" (В.Александров).

bullet

07 декември 2006 г.:  На 19 декември (вторник) от 10:00 ч. в Учебния център ще се проведе разширен семинар на д-т "Метеорология", при следния дневен ред:

                            1. представяне и обсъждане на резултати от дисертационен труд на редовен докторант Радостина Тодорова - „РЕСУРСИ НА СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ И ВЯТЪРА КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ"

                     

bullet

07 декември 2006 г.: През периода 11-15.12.2006 г. по административни и др. въпроси, касаещи дейността на д-т "Метеорология" се обръщайте за съдействие към В.Казанджиев (тел.444)

bullet

06 декември 2006 г.:  CD с документален филм за инспекцията на станции в НИМХ РЦ- Пловдив има при В.Казанджиев и В.Александров

bullet

20 ноември 2006 г.: През периода 21-24.11.2006 г. по административни и др. въпроси, касаещи дейността на д-т "Метеорология" се обръщайте за съдействие към П.Иванов (тел.373)

bullet

14 ноември 2006 г.: През периода 15-17.11.2006 г. по административни и др. въпроси, касаещи дейността на д-т "Метеорология" се обръщайте за съдействие към П.Иванов (тел.373)

bullet

06 ноември 2006 г.: През периода 08-10.11.2006 г. по административни и др. въпроси, касаещи дейността на д-т "Метеорология" се обръщайте за съдействие към П.Иванов (тел.373)

bullet

20 октомври 2006 г.:  На 24 октомври (вторник) от 11:00 ч. в Кръжочната зала ще се проведе семинар на д-т "Метеорология", при следния дневен ред:

                            1. Обсъждане на предложение за нова тема от научния  план на НИМХ,  докладва Т.Маринова

                            2. Разни

bullet

19 октомври 2006 г.:   Агроклиматичен атлас на България (1982 г.) може да се изпише от НИМХ-София. За повече информация - В.Казанджиев и/или В.Александров

bullet

3 октомври 2006 г.:   Библиотеката на НИМХ-София разполага (на CD) с резюметата и програмата от 6-тата годишна среща на Европейското Метеорологично Общество и 6-тата Европейска конференция по приложна климатология, 4-8 септември, Любляна, Словения

bullet

2 октомври 2006 г.:  На 5 октомври (четвъртък) от 11:00 ч. в Кръжочната зала ще се проведе семинар на д-т "Метеорология", при следния дневен ред:

                            1. Обсъждане на предложение за нова тема от научния  план на НИМХ,  докладва П.Иванов

                            2. Разни

bullet

20 септември 2006 г.: На 25 и 26.09.2006 г. по административни и др. въпроси, касаещи дейността на д-т "Метеорология" се обръщайте за съдействие към П.Иванов (тел.373)

bullet

18 септември 2006 г.:  CD с документален филм за метео-станция Ахтопол има в група МетеоМрежи (с-я КММ) и при В.Александров