Уважаеми колеги, почитатели и любители на метеорологията,

това е официалната интернет страница на Департамент “Метеорология” в НИМХ-БАН.

(проф. В. Александров, директор на департамента)

     

Департамент “Метеорология”:

е основен методически координатор и изпълнител  на оперативни и научно-приложни дейности, както и на научни изследвания в НИМХ-БАН в областта на метеорологични мрежи, метеорологична и агрометеорологична бази данни, климатология и агрометеорология

    Департаментът се състои от три звена:

 

сектор “Метеорологични мрежи”

 

секция “Климатология и метеорологична база данни”

 

секция “Агрометеорология”

 

 

  Научните изследвания, научно-приложната и оперативната дейности:

 

в департамент "Метеорология"  се извършват от квалифицирани доценти, професори и асистенти, експерти, специалисти и технически персонал

 


 

     Търсене на текст в интернет страницата на департамент “Метеорология”:

www  http://meteorology.meteo.bg/