Чрез Националната метеорологична мрежа, НИМХ - БАН изпълнява международните си ангажименти по наземно наблюдение на метеорологичните елементи.
        Информация от измерванията в синоптичните, климатични и валежомерни станции се предоставя за нуждите на потребители в глобален и регионален и национален обмен.
        Редица държавни институции (министерства, области управи, общини и др.) са обслужвани с информационни продукти захранени с информация набирана в мрежата от метеорологични станции

 42 синоптични станции; 95 климатични станции; 245 валежомерни станции.

 

 

Текуща информация от Централна метеорологична обсерватория

 

Мисията на сектор Метеорологични мрежи е изгаждане, обновяване и поддържане на наблюдателната мрежа на Национален институт по метеорология и хидрология.

Задачите ни включват: