carboaerosol

Изследване на въглерод и някои значими въглеводороди в атмосферен аерозол в градска среда

Име на проекта: "Изследване на въглерод и някои значими въглеводороди в атмосферен аерозол в градска среда"

Номер на проекта: КП-06-Н34/9/19.12.2019

Продължителност: 36 месеца, считано от 19.12.2019г.

Финансиране: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019г., Фонд научни изследвания, Министерство на образованието и науката.

Основна научна област/тематично направление: Науки за земята

Общ бюджет: 119 790 лв.