NIMH NIMH
Колектив базова организация:

Доц. д-р Елена Христова – ръководител проект

Доц. д-р Благородка Велева
Доц. д-р Емилия Георгиева
Ас. Антон Петров
Математик Надя Нейкова
Физик Розета Нейкова
Колектив партньорска организация:

Гл. Ас.д-р Ления Гонсалвеш-Мусакова – ръководител колектив

Ас. Стела Иванова Найденова
Проф. д-р Мая Дачкова Петрова-Стефанова
Химик д-р Зиля Адем Мустафа
Химик д-р Анифе Исмаил Вели