BG EN

Създаване на база данни

Създадена е и се попълва текущо база данни за рН на валежи по данни от мрежата на НИМХ за киселинност на валежите. В процес на тестване е и база данни с новополучената информация за състава на валежите за трите станции.