BG EN

Числено моделиране

Числено моделиране на преноса, химичните трансформации и депозицията (мокра и суха) на замърсители за подбрани области на страната и характерни синоптични ситуации.
Предвиждат се следните основни дейности: