BG EN

Работни Срещи/Семинари

В периода 13-15.09.2017 бе проведен първият семинар в НИМХ, София. В него взеха участие двама учени от чужбина - проф. Оле Хертел от Университета в Аарус, Дания и д-р Стефания Джилардони от Института за атмосферни науки и климат към Националния Научен Съвет на Италия.

Целта на семинара бе да се сподели най-актуална информация за добрите практики и последни постижения в областта на измерване и моделиране на атмосферната депозиция. Успоредно с това бяха представени проектните цели, задачи, методологии и работни пакети, както и предварителните резултати, като се дискутираха и възможности за сътрудничества. Съгласно дневния ред бяха направени 8 презентации, както и посещение на синоптична станция Черни връх. (agenda.pdf)